ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນຈອມແກ້ວ, ບ້ານ ຫົວເມືອງໃຕ້, ເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ. ໂທ ແລະ ແຟັກ: 041 252 714-15, E-mail: dpt_svk@mpt.gov.la